ผู้บริหาร
โครงสร้างศูนย์ฯ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ผู้บริหาร
โครงสร้างศูนย์ฯ
คณะกรรมการบริหารศูนย์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประวัติศูนย์ฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ฯ
ข้อมูลนักเรียนของศูนย์ฯ
พื้นที่ให้บริการของศูนย์ฯ
แผนที่ตั้งศูนย์ฯ
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
เป้าหมาย
ปรัชญา
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
พรบ.การศึกษาพิเศษ
แบบประเมินคัดกรอง
เอกสารอื่นๆ
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน
คู่มือการขอรับสื่อ ฯ 2550 (เล่มม่วง)
คู่มือรายการสื่อฯ 2562 (เล่มน้ำเงิน)
คู่มือรายการสื่อฯ 2564 (เล่มเขียว)
แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เมนูทางขวา
อำเภอเมือง
ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก
ห้องร่างกายฯ
ห้องออทิสติก
ห้องสติปัญญา
ห้องการได้ยิน
อำเภอศรีวิไล
อำเภอพรเจริญ
อำเภอบึงโขงหลง
อำเภอเซกา
อำเภอโซ่พิสัย
อำเภอปากคาด
ห้องทางการเห็น
อำเภอบุ่งคล้า
กิจกรรมโครงการอื่นๆ
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ทักษะการรับรู้ แสดงออกทางภาษา
ทักษะทางสังคม
ทักษะทางสติปัญญา
ทักษะจำเป็นเฉพาะบกพร่องทางการเห็น
การเรียนรู้เรื่องผัก
การแยกสี
การแยกสี 2
การจับคู่อวัยวะ
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อระยางค์ส่วนบน(แขน)
การฝึกการเดินทรงตัวบนคานทรงตัว
การกลิ้งบอล
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อระยางค์ส่วนล่าง
การควบคุมของกล้ามเนื้อสะโพก
การเพิ่มจำนวนกล้ามเนื้อขา
การจัดท่าในท่านอนหงาย
การเปลี่ยนท่านอนหงายเป็นนอนตะแคง
การเดินบนราวฝึกเดิน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
บุคคลทั่วไป
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
งานวิจัยอื่นๆ
กรณีศึกษา (Case study)
งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
คลังสื่อออนไลน์
เทคนิคทางกายภาพบำบัด
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 67 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
FackBook YouTube
สถิติการเข้าใช้งาน
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.164.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 432,605

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ
Tel : 042-490649
Email : Buengkan_Se@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.